ଆମର ଦର୍ଶନ

Win-Win

ଆମର- PHILOSOPHY1 |

କର୍ମଚାରୀ

● ଆମେ ଦୃ ly ଭାବରେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର |
● ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଦରମା ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଲାଭ ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକ possible ଣସି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |
● ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମ-ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ |
Employees ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସିରେ କାମ କରିବେ |
● ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କମ୍ପାନୀରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଜଗାରର ଧାରଣା ଅଛି |

ଗ୍ରାହକ

First ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ --- ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମ ଥର ପୂରଣ ହେବ |
The ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ପୂରଣ କରିବାକୁ 100% କରନ୍ତୁ |
Win Win-Win ହାସଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ |
● ଥରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପରେ, ସେହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |

ଆମର- PHILOSOPHY3 |
ପ୍ରାୟ 16

ଯୋଗାଣକାରୀ |

Win Win-Win କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା |
Friendly ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |ଯଦି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ |
5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ଜାହାଜ ବଜାୟ ରଖିଲା |
Quality ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ, ବିତରଣ ଏବଂ କ୍ରୟ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଅଂଶୀଦାରମାନେ

● ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିନିଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ |
● ଆମେ ବିଶ୍ that ାସ କରୁ ଯେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଆମର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି |

ଆମର- PHILOSOPHY2 |