30ml, 50ml ଟମ୍ ଫୋର୍ଡ ବ୍ଲାକ୍, ଧଳା, ଲାଲ୍, ବ୍ଲୁ ସ୍କୋୟାର୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ବୋତଲ ଡିଜାଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ?

ଏକ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁଗନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ବ enhance ାଇଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୃ stronger ଼ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

କ୍ଷମତା: 30ml, 50ml

ବନ୍ଦ ପ୍ରକାର: ସ୍ପ୍ରେ ପମ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାପ୍ |

ରଙ୍ଗ: ସଫା କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |

ନମୁନା: ମାଗଣା ନମୁନା |

କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍: ଆକାର, ବୋତଲ ପ୍ରକାର, ଲୋଗୋ, ଷ୍ଟିକର୍ / ଲେବଲ୍, ପ୍ୟାକିଂ ବକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ପାରାମିଟର

ନାମ: ଅତର ବୋତଲ |
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର: JYGB-019
ସାମର୍ଥ୍ୟ: 30ml;50ml
ଆକାର: 30ml: ବ୍ୟାସ 42mm, ଉଚ୍ଚତା 85mm;50ml: ବ୍ୟାସ 42 ମିମି, ଉଚ୍ଚତା 110 ମିମି |
ରଙ୍ଗ: ସ୍ୱଚ୍ଛ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
ନମୁନା: ଘର ସୁଗନ୍ଧ, ଶରୀର ସୁଗନ୍ଧ |
MOQ: 3000 ଖଣ୍ଡ। (ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତେବେ MOQ କମ୍ ହୋଇପାରେ |)
10000 ଖଣ୍ଡ (କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଲୋଗୋ)
କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ସେବା: କ୍ରେତାଙ୍କ ଲୋଗୋ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ;
ପେଣ୍ଟିଂ, ଡେକାଲ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟ୍, ଏମ୍ବୋସିଂ, ଫେଡ୍, ଲେବଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ପ୍ରଶବ ସମୟ: * ଷ୍ଟକ୍ରେ: ଅର୍ଡର ଦେବାର 7 ~ 15 ଦିନ ପରେ |
* ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରେ: ଦେୟ ଦେବାର 20 ~ 35 ଦିନ ପରେ |

ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ --- ଏହା ଭିତରର ସୁଗନ୍ଧର ଦ୍ୱାର |

ଅତର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବ |ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି ବିକ୍ରୟ କରେ - ଏହା ଭିତରର ସୁଗନ୍ଧର ଦ୍ୱାର |ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିକ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ bo ାଇଥାଏ |ସଠିକ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଡିଜାଇନ୍ ସୁଗନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟକୁ ବ ances ାଇଥାଏ, ଯାହା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଅତର ବୋତଲ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରଥମ ରୂପ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଯୋଗ |ତେଣୁ, ଅବଶ୍ୟ, ଏହାର ପୁନ on ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା |

ଅତର ବୋତଲ |

କମ୍ପାନୀ ପରିଚୟ:

 

ଜିଙ୍ଗିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଚାଇନାରେ ଏକ ପେସାଦାର ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ କମ୍ପାନୀ |ଆମେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଆକୃତି, କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଫିନିସ୍ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିବା:

1. ଅତର ବୋତଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପ୍ ଦୋକାନ |ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ 1000 ରୁ ଅଧିକ ଆକୃତିର ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଯୋଗାଇପାରେ |ଏହା ସହିତ, ଆମେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ପାଇଁ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ସ୍ପ୍ରେର୍ ଏବଂ କଭର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |

2. ଆମର କାରଖାନାର ISO900-2015 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି |ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ମାନବ, ଯନ୍ତ୍ର, ସାମଗ୍ରୀ, ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପରିବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଚାଲିଥାଏ |

3. ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୂତନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଆକୃତି ବୋତଲ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ R&D ଟିମ୍ ରଖନ୍ତୁ |

 

ଧଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭେକ୍ଟର ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଇକନ୍ ଗୁଡିକ ପୃଥକ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: